Keskpanga vahendid,

Keskpank mõjutab intressimäärasid rahalise baasi, mis on ringluses olev valuuta, ja pankade reservide CRR ja SLR suurendamine või kahanemine keskpanga hoiustele. Üldiselt on igasugune rahapoliitika eesmärk parandada riigi majanduse olukorda. Lisaks toimuvad kõik toimingud järelturul ja peamised varad on riigivõlakirjad ja riigivõlakirjad. Kuna see on makromajanduspoliitikas, kasutatakse selle realiseerimiseks erinevaid rahapoliitika vahendeid.

Maksesüsteemide ohutus — keskpanga välja antud turvaline ja standardne koostalitusvõimeline digitaalne maksevahend, mida kasutatakse riikliku digitaalse maksevahendina.

keskpanga vahendid

Suurendab usaldust eraettevõtete kontrollitavate rahasüsteemide ja kogu riikliku maksesüsteemi vastu [14] [15] ning maksesüsteemide sisest konkurentsi. Raha kui avaliku teenuse kaitsmine — keskpankade emiteeritav digiraha pakuks tänapäevast alternatiivi sularahale, mille kasutusest kõrvaldamist praegu juba kavandatakse.

Ühe võimaliku Eesti Pangale põhiseaduse paragrahvist tulenevate ülesannete täitmise õigusliku vahendina on käsitletav Eesti Panga õigus anda kolmandatele isikutele kohustuslikke õiguse üldakte ehk Eesti Panga määrusandlusõigus.

Eesti Panga majandusprognoosi esitlus 19.12.2017

Kui Eesti Panga puhul oleks tegemist Vabariigi Valitsuse juures asuva või temale alluva keskpangaga, ei tekiks ilmselt küsimust Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõlast põhiseadusega. Alternatiivseks lahenduseks oleks olnud Valitsuse või Rahandusministeeriumi pädevusse üldaktide andmine viia ja Eesti Pangast teha mitte sõltumatu raharinglust korraldav, vaid haldusakte ettevalmistav organ, mille ettevalmistatu kinnitaks seda akti sisuliselt vastuvõttev organ nt Valitsus või Rahandusministeerium.

Eurosüsteemi operatsiooniline raamistik koosneb järgnevatest instrumentidest: avaturuoperatsioonid; püsivõimalused; krediidiasutuste kohustusliku reservi nõue. Lisaks sellele on Euroopa Keskpank regulaarsete eurosüsteemis tehtavate operatsioonide täienduseks rakendanud alates

Kuna Eestis on riigi keskpangandus alates Eesti Panga seaduse jõustumisest Eurosüsteemi operatsiooniline raamistik koosneb järgnevatest instrumentidest: avaturuoperatsioonid; püsivõimalused; krediidiasutuste kohustusliku reservi nõue.

Lisaks sellele on Euroopa Keskpank regulaarsete eurosüsteemis tehtavate operatsioonide täienduseks rakendanud alates Üldjuhul teostavad avaturuoperatsioone liikmesriikide keskpangad EKP algatusel ning tavaliselt rahaturul, kus tehingute tähtaeg on üldjuhul lühem kui aasta. Eelnevate aastate jooksul on tavaoperatsioone täiendatud mitme lisaoperatsiooniga.

keskpanga vahendid

Kasutatud on eri tähtaegadega pikemaajalisi refinantseerimisoperatsioone, likviidsust vähendavat hoiuste kogumist ja likviidsust lisavaid operatsioone USA dollaritega. Peale selle teatas Euroopa Keskpank Operatsioonid saab jagada nelja kategooriasse.

keskpanga vahendid

Põhilised refinantseerimisoperatsioonid Põhilised refinantseerimisoperatsioonid on kõige tähtsamad avaturuoperatsioonid ja eurosüsteemi olulisim rahapoliitiline vahend. Nendega tagatakse pangandussüsteemile likviidsus ning need mängivad väga tähtsat rolli intressimäärade ja turu likviidsuskeskkonna juhtimisel.

Põhilisi refinantseerimisoperatsioone teostatakse kord nädalas tähtajaga üks nädal.

keskpanga vahendid

Neid teostatakse tavapakkumistena tagatise vastu. Põhilistes refinantseerimisoperatsioonides võivad osaleda kõik üldistele kõlblikkuskriteeriumidele vastavad eurosüsteemi osapooled ehk põhimõtteliselt kõik euroala krediidiasutused sobiva tagatise olemasolul.

keskpanga vahendid