Naiste eest, KÕIGI NAISTE EEST

Võimud kartsid, et poliitvangi staatust võidakse kasutada hüppelauana märtri staatuseni, [15] kohtud ja siseministeerium andsid teada, et nende nägemuses kuritarvitasid esimesse osakonda paigutatud sufražetid neile antud vabadusi ja töötasid vanglas WSPU eesmärkide edendamise nimel. Ebapopulaarne arvamus on rubriik, kus ühiskondlikke protsesse mõtestavad inimesed avaldavad argumenteeritud seisukohti, mida nad enda nime alt teha ei saaks.

naiste eest

Ava mTasku ja skaneeri QR-kood Kodulehe uuendamist toetas Norra toetusprogramm Igal inimesel on õigus tunda end vabana, austatuna ja väärtuslikuna. Naine, kui oled kogenud mingis vormis vägivalda, siis tea- Sa pole oma murega üksi.

naiste eest

Vähemalt iga kolmas naine Eestis on alates 15 eluaastast samuti kogenud kasvõi naiste eest kord elus mingisugust vägivalda. Pea meeles- ohvril pole vaja ennast süüdistada.

Sa oled siin

Ära jää üksi, otsi abi! Et toetada psühholoogilist, füüsilist, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naisi ja nende lapsi, on Eesti igas maakonnas avatud naiste tugikeskused.

naiste eest

Naiste tugikeskused pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti, annavad asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega samuti nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta. Vajadusel pakuvad tugikeskused turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral võimalust rahuneda, välja puhata ning ka ajutiselt elada, psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat ning õigusabi.

Tugikeskuste kontaktid leiad siit.

naiste eest

See anonüümne abivõimalus on mõeldud kõigile naistele, kes tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida, soovivad leida olukorrast väljapääsu, vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel, otsivad naiste eest vägivalla eest, kuid ei tea, kuhu ja kelle poole pöörduda, tahavad analüüsida võimalikke variante oma vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks, on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust. Tugitelefonile võivad nõu küsimiseks helistada ka vägivalla ohvrite lähedased või nendega kokku puutuvad spetsialistid.

Lähemalt tugitelefoni tööst loe siit Vägivallast on väljapääs.

naiste eest

Aitame Sul seda leida.